Privacyverklaring

Tri-PT Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die je met ons deelt
zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee te werk gaan.
Heb je hier vragen over, stel ze dan gerust.
Je kunt ons bereiken op info@Tri-PTStudio.nl


Persoonsgegevens die Tri-PT Studio verwerkt Tri-PT Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Tri-PT Studio verwerkt Onze website en/of dienst
heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@TriPTStudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel verwerkt Tri-PT Studio persoonsgegevens Tri-PT Studio verwerkt jouw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Verzenden van onze nieuwsbrief
● verzenden van e-mails met promotie doeleinde
● Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.


Privacyverklaring
Hoe lang bewaart Tri-PT Studio persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaart worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met
info@tri-ptstudio.nl.


Delen van persoonsgegevens door Tri-PT Studio met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Facebook advertising
Voor Facebook maken we gebruik van re-targeting cookies. Dit zijn cookies die worden gebruik om
na het bezoeken van onze website op Facebook een uiting te tonen. De door de cookie gegenereerde
informatie (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar Facebook en wordt door
Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vervolgens kunnen wij deze cookie
gebruiken om jouw te benaderen met advertenties op Facebook.


Google analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google
Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’
met Google staat uit.


Google Remarketing
Wij maken gebruik van Adwords Remarketing om advertenties aan te bieden op websites van derden
(waaronder Google) aan eerdere bezoekers van onze website. Deze advertenties zijn zichtbaar op
één van de aangesloten websites van Google Display Netwerk.
De verzamelde data op de website voldoet aan onze privacyverklaring en de privacyverklaring van
Google.


Privacyverklaring Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tri-PT Studio en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@tri-ptstudio.nl. We reageren zo snel mogelijk op jouw
verzoek. Cookies verwijderen De toestemming die je hebt gegeven aan Tri-PT Studio voor het
plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door je browser zo instellen dat deze
geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Je
moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat
bepaalde onderdelen van de websites en/of applicaties niet of niet goed meer werken. Hoe wij
persoonsgegevens beveiligen Tri-PT Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@Tri-PT
Studio.nl